2014/09/26

Anička {stories}

a while ago I visited my dear, dear Anicka in the beautiful Ceske Budejovice. it was a goodbye before she left to spend a semester in Dublin. she took me to her favorite cafe, which I fell in love with instantly, so we could share our thoughts on anything and everything. she's my soul-mate, we figured that out soon after we became friends, we just get each other, and always respond to the other one's sentences with "I know, me too!". she's such a beautiful soul and I'm thankful that she finally let me photograph her and even answered a couple questions for me, so you can get a glimpse of what an amazing human being she is.

I miss you already, little bird.


Co je první věc, kterou bys o sobě člověku řekla aby tě líp poznal?
Asi to, že moje osobnost je směsicí různých prapodivných vlastností - mám ráda sarkasmus a zároveň mám ráda lidi, ráda filosofuji nad životem, nemám ráda rutinní záležitosti, mám ráda západy slunce,... to jsem asi řekla víc než jen jednu věc, co? :)
What is the first thing you would tell someone about yourself to let them know you better?
probably that my personality is a mix of many random characteristics - I love sarcasm and at the same time I love people, I love to philosophize about life, I don't like routine, I love sunsets... I probably said more than one thing, huh? :)Jak jsi rozhodla jet právě do Dublinu?
Vždycky mi byla blízká irská kultura, mentalita a celé Irsko obecně a chtěla jsem ho poznat jinak než jen očima turisty.
What made you choose to go to Dublin?
I've always loved irish culture, mentality, and Ireland in general and I wanted to experience it more than just through the eyes of a tourist.Co bylo nejtěžší na odjezdu?
Sbalit si kufr tak, aby splňoval požadovaný váhový limit a dobře se rozloučit.
What was hardest about leaving?
to pack my suitcase so it would meet the requirements and to say goodbyes well.Co je zatím tvoje nejoblíbenější věc na Dublinu?
Mám ráda irský přízvuk, ochotu a přívětivost místních dubliňanů a taky jsem nadšená ze stylu výuky na zdejší škole (v mnoha ohledech se liší od té české v dobrém slova smyslu).
What is your most favorite thing about Dublin so far?
I love the irish accent, willingness and friendliness of local dubliners and I'm also excited about the style of lectures at school (it differs from the czech education in a lot of things, in a good way).


Co myslíš, že ti bude nejvíc scházet?
Český chleba a samozřejmě mí blízcí.
What do you think you'll miss the most?
czech bread, and of course my loved ones.Jak nejradši trávíš čas?
Mám ráda města (obecně) a nejradši trávím čas tím, že se procházím uličkama nebo centrem nějakého města a v uších mi hraje dobrá hudba. A když ještě k tomu zapadá slunko, tak je to ideál...kýčovité klišé, ale k nezaplacení. :)
How do you like to spend your time?
I love cities (in general) and I love to spend my time walking through the streets or center of some city with good music playing in my headphones. and if the sun is setting to all of that, then it's just ideal... cheesy, I know, but priceless. :)Co je momentálně tvoje oblíbená písnička a proč?
To je těžká otázka. Asi bych řekla, že poslední dobou hodně poslouchám písničku "Could It Be Another Change" od The Samples. Sice je to love song, ale mně se líbí hlavně ta melodie a nálada, kterou ta písnička navozuje.

What is your favorite song at the moment and why? (Anicka is my (not only) music soul-mate, so I had to ask)

That's a tough question. I'd probably say that recently I've been listening to "Could It Be Another Change" by The Samples. it's a love song, but I like the melody and mood that the song evokes. Z čeho máš v životě strach a chtěla bys ho překonat?
Kromě ornitofobie mě občas přepadá strach z budoucnosti, který bych ale asi překonávat nechtěla, protože neznámo k životu patří a aspoň je pak ten život dobrodružnější.

What fears do you have in life that you'd like to overcome?

Besides the fear of birds, I fear future sometimes, but that's a fear I don't really want to overcome, because the unknown is a part of life and it makes life more adventurous.Proč věříš, že Bůh existuje?
Mně stačí rozhlédnout se kolem sebe - když vidím, jak složitá a do detailu propracovaná jsou naše lidská těla, když vidím dokonalost a přesnost logiky a zákony matematiky, když se koukám na koloběh ročních období, když se kouknu na měnící se oblohu. A taky když se kouknu směrem "do svého nitra" - mám duši, dokážu tvořit, mám emoce a věřím, že jsem stvořením stvořeným k obrazu svého stvořitele.

Why do you believe that God exists?

I just need to look around - when I see how complicated our human bodies are, when I see the perfection and accurancy of logic and the mathematic laws, when I look at the four seasons of the year, when I look at the changing sky. and also when I look in the direction of my "inner self" - I have a soul, I can create, I have emotions and I believe, that I am a creation created in the image of my creator.Co ti vždy dokáže vykouzlit úsměv na tváři?
Když ve své schránce objevím nějaký pohled nebo dopis. :)

What can always bring a smile on your face?

when I find a postcard or letter in my mailbox :)
Čeho by si lidé měli víc vážit?
Myslím si, že my lidé mnohdy chceme mít víc než máme a soustředíme se tak moc na to, abychom toho, co nemáme, dosáhli, že si mnohdy nevážíme toho, co máme a jsme pak akorát tak nespokojení.

What should people value more?

I think that we, people, often want to have more than we have and we focus on how to get what we don't have so much that we often take for granted what we do have and we just end up feeling unhappy.thank you for sharing, Anicka.

1 comment:

  1. Tenhle rozhovor mi úplně vyčaroval na tváři úsměv. Krásně zodpovězené otázky, Aničko, nádherně nafoceno, Kristý!

    Aničko, ať se Ti tam líbí a ať Tě PB chrání a provází na cestách.

    ReplyDelete